Gotthold Ephraim Lessing’den aristokrasi, sınıf zorbalığı ve öteki sıkıntılar üzerine

Alman edebiyat ve sanat eleştirmeni G.E. Lessing’in birinci defa 1772’de sahnelenen Emilia Galotti’si, farklı aşk ve evlilik anlayışlarını karşı karşıya getirmenin ötesinde, politik bir burjuva dramı olarak öne çıkar.

Emilia Galotti, Prens Gonzaga’nın saplantılı dileğinin objesi haline geldiğinde, Kont Appiani’yle evlenmek üzeredir. Prens bu evliliğe mani olmak için her yola başvurmayı göze alınca Appiani’ye düğün yolunda pusu kurulur.

Erdem ve ahlak egemenliği

Lessing’in fazilet ve ahlakı egemenlerin inisiyatifinden kurtardığı oyun, toplumdaki adaletsizliğin ve yükselen orta sınıfın mutsuzluğunun nedenini yönetenlerin keyfî iktidarına bağlar.

Yazar hakkında…

Ünlü müellif 1729’da Kamenz’de doğdu. Aydınlanma Çağı’nın en kıymetli temsilcilerindendir. 1746’da teoloji tahsiline başladı. Daha sonra ilgisini yitirerek şiir ve tiyatroyla yöneldi.

1748’de Wittenberg Üni­ver­sitesi’ne girerek tıp tahsilinde karar kıldı. Tıpkı yıl Berlin’e taşındı ve tenkit yazıları kaleme almaya başladı. 1751’de tahsiline devam etmek üzere Wittenberg’e geri döndü ve ideoloji, tarih, matematik, etik, retorik, şiir ve Yunanca dersleri aldı.


Farklı işlerde çalıştı

1752’de ihtisasını tamamladı. 1767’de Hamburg Ulusal Tiyatrosu’nda dramaturg ve danışman olarak vazife aldı. Tiyatro 1770’te kapanınca Wolffenbüttel’deki Dük August Kütüp­ha­nesi’nde kütüphaneci olarak çalıştı.

Shakespeare tiyatrosunu temel alan dramları ve teorik yazılarıyla Alman tiyatrosunun tarafını değiştirdi. Yapıtları bugün de sergilenen Lessing, 1781’de Braunschweig’da öldü.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.